Bagātība liek nabadzībā nonākušam izdarīt noziegumu.