Kad muļķis ieņem augstu amatu, ar viņu apietas kā ar ģēniju.