Trāķieši. Tā bija tauta, kas visvieglāk lēja vīna uzkarsētās asinis.