Cilvēcība - tā ir apjēgta sajūta, tikai audzināšana to attīsta un nostiprina.