Uz vairumu cilvēku nelaimes skats atstāj tādu pašu iespaidu kā Medūzas galva: to ieraugot viņu sirdis pārakmeņojas.