Cienīt - nozīmē vērtēt kāda iespējas. Lūk, tapēc īpaši neciena tos, kas nekā nespēj.