[Filozofi stoiķi] Bēdās viņu lepnums nocietinās, nekāds prieks viņiem neatgriež priecīgu sejas izteiksmi. Viņi vairāk ieklausās lepnuma, kā patiesības, balsī.