Tikai nedaudzi savās domās paceļas pāri ikdienišķajam, bet vēl mazāk tādu, kuri iedrošinātos rīkoties atbilstoši savām domām.