Likt vienādības zīmi starp Dievu un tikumību nozīmē nonākt pie elkdievības, nozīmē dievišķot cilvēku radīto.

+1
+31
-1