Kaislības maldina mūs, jo tās pievērš visu mūsu uzmanību tikai vienam pētāmā priekšmeta aspektam, un neļauj to apskatīt vispusīgi.

+1
+18
-1