Jaunībā cilvēkā uzrodas cildenas domas, kurām vēlāk to jāpadara slavenu.