Iecietība valstī liecina par spēku līdzsvaru.

+1
+51
-1