Laiks ar savu izkapti pļauj gan lepnās magones, gan pazemīgo zāli.