Kas uzskata sevi par nelaimīgu, tas arī par tādu kļūst.