Tas, kurš dziļi ielūkojies savā dvēselē, tik bieži pieķer savas kļūdas, ka negribot kļūst pieticīgs. Viņš vairāk nedižojas ar savu izglītotību, vairāk neuzskata sevi par pārāku pār citiem