Kas ir laba pārvaldes forma? Tā ir tāda pārvaldes forma, kad likumi kalpo, lai nodrošinātu vispārējo labklājību, un tie ir pietiekoši taisnīgi, lai katrs uzskatītu par izdevīgu to ievērošanu. Lai to īstenotu ir divi līdzekļi: pirmais - tādā mērā izglītot cilvēkus, lai tie skaidri saprastu, ka pakļauties likumiem ir viņu interesēs, otrais - izraisīt bailes tajos, kas mēģinātu tos pārkāpt.

+1
-30
-1