Kas pats sevi uzskata par nelaimīgu, par nelaimīgu arī kļūst.