Gudrība savā pieticībā nekad nestaigā noskrandusi, nedz arī grezni tērpusies.

+1
+17
-1