Ja tu pamani, ka esi ieņēmis tādu pašu nostāju kā vairākums, tad tas droši norāda uz to, ka laiks mainīties.