Taisnīgums, kas ietverts mūsu spriedumos vai rīcībā, nav nekas cits kā veiksmīga mūsu personīgo un sabiedrības interešu sakritība.