Cilvēku tikumu pamatus veido nevis abstrakti principi, bet gan viņu gaume un jūtas.