Tikumība - ir tikai gudrība, kas piespiež saskaņot jūtas ar prātu un patīkamo ar pienākumu.