Ešafots, uz kura kāpj tikumība, kļūst par tās troni no kura mirdz tās slava.