Tikumība pārāk nicina bagātību, lai tā viņai piederētu.