Vēlēšanās ir spēks, kas iekustina dvēseli: dvēsele bez vēlmēm sastingst. Ir jāvēlas, lai darbotos, bet jādarbojas, lai kļūtu laimīgs.