Ēzelis izvēlē dos priekšroku salmiem, nevis zeltam.