Dievam viss ir skaists un taisnīgs; savukārt cilvēki vienu ir atzinuši par taisnīgu, citu par netaisnīgu.

+1
-26
-1