Slimība dara patīkamu veselību, ļaunais - labo, izsalkums - ēdienreizi, nogurums - atpūtu.