Tas, kurš precas bagātības dēļ, pārdod savu brīvību.