Pasaulē nav nekas postošāks, nepanesamāks par bezdarbību un gaidīšanu.