Mīl tamdēļ, ka mīl; nemīl, tamdēļ, ka nemīl,- jūtu un kaislību loģika ir īsa.