Personīgā dzīve, kura nepazīst neko, kas notiek aiz tās nama sliekšņa, ir gauži nabaga, kaut arī šajā namā valdītu labklājība.