Saprotams, ka cilvēki ir egoisti, bet tapēc viņi ir arī personības; kā gan ir iespējams būt pašam sev, ja iztrūkst skaidras savas personas apziņa? Mēs esam egoisti, un tapēc tiecamies pēc neatkarības, labklājības un savu tiesību atzīšanas, tapēc mēs alkstam mīlestības, darbības, un nespējam liegt šīs tiesības arī citiem.