Eksistē arī šaurs, dzīvniecisks, netīrs egoisms, līdzīgi tam, ka ir arī netīra un dzīvnieciska mīlestība.