Nācija - vēsturiska apzināti savā starpā saistītu cilvēku kopība, kuru saliedē ārēja ienaidnieka esamība.

+1
-15
-1