Nācija - vēsturiska apzināti savā starpā saistītu cilvēku kopība, kuru saliedē ārēja ienaidnieka esamība.