Visas reliģijas ir balstījušas tikumību uz paklausību, tas ir - uz brīvprātīgu verdzību.