Apstākļi valda pār cilvēkiem, nevis cilvēki pār apstākļiem.