Pārsteidz tas, ka skaistums un bojāeja ir nepieciešami viens otram un kalpo viens otram kā nepieciešams priekšnoteikums.

+1
-29
-1