Mūs pārņem nožēla par izdarītajiem labiem darbiem ne retāk kā sliktajiem.