Izlikšanās prātam ir nepieciešama tādā pat mērā, cik miesai apģērbs.