Varaskāre piemīt cilvēkam tik pat dabiski kā varas un sevis pielūgsme. Pirmā īpašība no mums veido tirānus, otrā - vergus.