Vienīgā cilvēku pilnība izpaužas tādējādi, ka tie apzinās savu nepilnību.