Kad tu pasniedz žēlastības dāvanu, lai tas redzams tikai Dievam. Kad tu gavē, lai priecīgs ir tavs vaigs. Necenties izlikties par dievbijīgāku un pazemīgāku vairāk nekā vajadzīgs; nemeklē slavu vairoties no tās.