Slimajam kopā ar ārstu ir jācīnās pret slimību.

+1
+70
-1