Tava slava - kā tava ēna: te viņa iet tev pa priekšu, te seko tev; dažkārt tā ir lielāka par tevi, dažkārt mazāka.