Humora izjūta spiež pavērties uz savu un citu rīcību no tāda rakursa un pozīcijas, kad tā izliekas nejēdzīga. Tā bieži atvēsina entuazismu, zobojas par cerību, attaisno trūkumus, mierina neveiksmē.