Neuzticami draugi - kā bezdelīgas, kas satopamas tikai vasarā, kā saules pulkstenis, no kura ir labums tikai tik ilgi, kāmēr spīd saule.