Žēlumā vienmēr ir mīlestības vai maiguma piejaukums, savukārt ļaunā priekā - naida vai dusmu piejaukums.

+1
+24
-1