Godkāre, mantrausība, patmīlība, iedomība, draudzība, augstsirdība, patriotisms - šīs cilvēciskās jūtas dažādās pakāpēs un dažādos sabiedrības slāņos no laika ir bijušas un joprojām ir pirmsākums visai rīcībai un pasākumiem, kam vien ļaužu cilts nododas.

+1
+46
-1