Nav citu motīvu, kas mūs mudinātu pildīt savus solījumus, izņemot pienākuma apziņu. Ja mēs uzskatītu, ka solījumi nav morāli saistoši, mēs neizjustu vajadzību tos pildīt.

+1
+30
-1